Je-Mark Ky on sitoutunut noudattamaan kulloinkinvoimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Toivomme asiakkaidemme, palveluidemme käyttäjien ha yhteistyökumppaniemme tutustuvan lausekkeeseen. Tämä tietosuojalauseke koskee Je-Mark Ky:n yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden henkilötietojen käsittelyä. Tietoja käsitellään yhtiön sisällä. Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin mm:

 • millaisia tietoja kerätään ja mihin tarkoitukseen
 • millä perusteella tietoja käsitellään
 • kuinka kauan tietoja säilytetään
 • mihin henkilötietoja luovutetaan tai siirretään
 • kenelle palvelumme on suunnattu
 • mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojalausekkeen lopusta.

1. Millaisia tietoja kerätään ja mihin tarkoitukseen

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten aiemmin ostetut ilmoitustilat, niiden hinnat ja asiakkaan käyttämät mainos-ja mediatoimistot
 • aikataulutiedot, aiemmat ja tulevat yhteydenottopäivät

2. Millä perusteella henkilötietoja käsitellään

 • täytämme henkilötiedot voidaksemme käyttää asiakasyrityksen dataa mahdollisimman ajanmukaisesti
 • henkilötietojen tarkoitus on toimia Je-Mark Ky:n asiakkaiden laskutus- ja yhteydenottovälineenä. Henkilön nimi kerätään yhteydenpitoa varten.
 • käsittelemme tietoja liiketoiminnan kehittämiseen sekä puhelimitse tai postitse tapahtuvaan kohdistettuun markkinointiin.

3. Kuinka kauan henkilötietoja säilytertään?

 • säilytämme rekisteröidyn henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaiseksi.
  Potentiaalisten asiakkaiden tietoja säilytetään markkinointitarkoituksiin tyypillisesti niin kauan kuin henkilö ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestintää, eivätkä tiedot ole muutoin vanhentuneet.
  Henkilö voi halutessaan kieltäytyä markkinoinnista milloin tahansa sekä pyytää tietojensa poistamista.

4. Käytetäänkö sivustolla evästeitä?

 • Je-Mark Ky:n sivuilla ei käytetä evästeitä.

5. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia rekisteröidyllä on?

 • olemme sitoutuneet tarjoamaan valinta- ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen:
 • tietojen korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyn pyynnöstä oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.
 • suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun tai muilla erikseen tarjotuin keinoin.
 • valitusoikeus: Rekisteröity voi tehdä valituksen viranomaiselle (www.tietosuoja.fi) mikäli hän katsoo, että henkilötietoja on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti.
 • rekisteröidyn pyynnöt arvoidaan tapauskohtaisesti

6. Luovutetaanko tai siirretäänkö henkilötietoja kolmansille osapuolille?

 • emme myy, vuokraa, siirrä tai luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille

7. Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?

 • kehitämme palveluamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä sivullamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

8. Mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä?

 • pyydämme ottamaan yhteyttä yhtiön tästä toiminnasta vastaavaan henkilöön.
  Je-Mark Ky, 050-339 6137, info@je-mark.fi, Vanha Sveinsintie 6 A 1, 02620 Espoo, Jukka Eriksson